• youtube
  • facebook

Giám đốc Sở VH-TT & DL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Theo thông báo của kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa 16; kỳ họp đã lấy phiếu tín nhiệm của 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ngược lại, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc sở VH-TT &DL có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

HĐND tỉnh Lạng Sơn lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu *ảnh: Duy Chiến

Với 3 loại phiếu là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”. 55/58 đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn có mặt tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất chiếm 77,59%, số phiếu tín nhiệm chiếm 15,52%, số phiếu tín nhiệm thấp 1,72%.

Các ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Quang, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh cùng đứng thứ nhì với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 68,97%, số phiếu tín nhiệm chiếm 24,14%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 1,72%.

Đứng thứ 3 là bà Đoàn Thu Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 65,52%, số phiếu tín nhiệm chiếm 29,31%, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc sở VH-TT &DL tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu

Kết quả phiếu tín nhiệm 26 người do HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu *ảnh: TL

cao chiếm 15,32%, số phiếu tín nhiệm chiếm 41,38%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 37,93%; tiếp đó là ông Nguyễn Kim Tiến, GĐ Sở y tế, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 15,32%, số phiếu tín nhiệm chiếm 60,34%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 12,07%; đứng thứ 3 là ông Triệu Văn Lạng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 17,24%.

create

Nguyễn Duy Chiến / Tiền Phong